: 218 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر

اجاره برج یاس در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر

اجاره برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1 هفته
1 هفته

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر
30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره واحد در شهرک باقری

شهید باقری

160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر
160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر

اجاره واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر
480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
2 هفته
2 هفته

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
3 هفته
3 هفته

اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
4 هفته
4 هفته

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر

اجاره آپارتمان در دهکده المپیک

دهکده المپیک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 125 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 125 متر
1 2 3 15
error: