: 175 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج آسمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

70,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
70,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1 هفته
1 هفته

اجاره برج هواپیمایی چیتگر

کوهک

200,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
200,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
100,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

اجاره برج مدیران شهرداری چیتگر

کوهک

360,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 155 متر
360,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 155 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

اجاره واحد در شهرک امید دژبان

شمال همت

80,000,000 تومان / 1,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر
80,000,000 تومان / 1,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر
245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر

رهن کامل در برج های عرفان

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن برج مهرگان در چیتگر

کوهک

220,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 128 متر
220,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره واحد برج نگین منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
200,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

اجاره واحد در برج آسمان

اطراف دریاچه چیتگر

140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره در برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر
80 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر
1 2 3 12