: 102 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج فرزانگان چیتگر

کوهک

2,368,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 185 متر
2,368,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 185 متر
1 هفته

فروش برج حکیم نظامی در منطقه 22

شهرک گلستان

1,620,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1,620,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1 هفته
1 هفته

فروش پنت هاوس در چیتگر

کوهک

7,740,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 430 متر
7,740,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 430 متر
2 هفته

فروش برج جهاد کشاورزی در چیتگر

شمال همت

1,690,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116.5 متر
1,690,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116.5 متر

فروش برج کاکاوند در منطقه 22

کوهک

2,000,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
2,000,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

2,299,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 209 متر
2,299,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 209 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

4,284,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 252 متر
4,284,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 252 متر

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,620,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر
4,620,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر

فروش برج هانا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
3 هفته

فروش در برج هواپیمایی کشوری

کوهک

1,714,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,714,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
3 هفته
3 هفته

فروش در برج احرار الزمان

اطراف دریاچه چیتگر

1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش در برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,566,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,566,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
4 هفته

فروش در برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,310,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,310,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج صدا و سیما در منطقه 22

شهرک گلستان

1,670,000,000 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1,670,000,000 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
4 هفته
4 هفته

فروش مجتمع زیتون چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر
1 2 3 7