: 250 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج مهستان در منطقه 22

شهرک گلستان

2,600,000,000 تومان / متری 18,9 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
2,600,000,000 تومان / متری 18,9 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
1 روز

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

2,502,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
2,502,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
3 روز

فروش برج نسترن در چیتگر

کوهک

2,270,000,000 تومان / متری 19 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر
2,270,000,000 تومان / متری 19 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر
18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج نسترن در منطقه 22

کوهک

2,091,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,091,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر
27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر
3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج آسمان آبی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,680,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
3,680,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج آرتمیس در منطقه 22

کوهک

2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,420,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج عقیق در چیتگر

شهرک گلستان

2,448,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 136 متر
2,448,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 136 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج آسمان آبی در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 150 متر
3,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 150 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,224,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
3,224,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

8,640,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 270 متر
8,640,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 270 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,300,000,000 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,300,000,000 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2 هفته

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,100,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
2,100,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
1 2 3 17
error: