: 146 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش مجتمع در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر

فروش مجتمع دنا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,100,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 1 سرویس 83 متر
1,100,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 1 سرویس 83 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

کوهک

4,410,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر
4,410,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

9,000,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 375 متر
9,000,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 375 متر

فروش ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

4,425,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 177 متر
4,425,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 177 متر
5 روز
5 روز

فروش برج یاس در شهرک عقاب

شهرک عقاب

1,898,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 146 متر
1,898,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 146 متر
5 روز
5 روز

فروش برج هواپیمایی کشوری چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1,848,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
5 روز
5 روز

فروش برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

1,728,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1,728,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج یاس در منطقه 22

کوهک

1,660,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 143 متر
1,660,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 143 متر
1 هفته

فروش برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,990,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
1,990,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
2,000,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

2,170,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 140 متر
2,170,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 140 متر

فروش واحد شخصی ساز در شهرک گلستان

شهرک گلستان

3,740,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
3,740,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1 2 3 10