: 88 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 روز

فروش مجتمع زیتون چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر

فروش برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,825,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1,825,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,632,000,000 تومان / متری 13.6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
1,632,000,000 تومان / متری 13.6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج آوا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,940,000,000 تومان / متری 14 میلیون
4 خواب 4 سرویس 210 متر
2,940,000,000 تومان / متری 14 میلیون
4 خواب 4 سرویس 210 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج مروارید در منطقه 22

کوهک

1,224,000,000 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,224,000,000 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1 هفته
1 هفته

فروش واحد در بلوار کوهک

کوهک

1,025,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,025,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج مروارید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,647,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر
1,647,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر

فروش واحد سند دار شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,080,000,000 تومان / متری 14,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 73 متر
1,080,000,000 تومان / متری 14,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 73 متر

فروش واحد در شهرک گلستان

شهرک گلستان

6,204,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 282 متر
6,204,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 282 متر
1 هفته
1 هفته

برج های احرار الزمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر
1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش مجتمع پارسیان در منطقه 22

شهرک گلستان

1,540,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,540,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج همراه شهر در منطقه 22

مروارید شهر

1,944,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر
1,944,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر

فروش واحد سند دار در چیتگر

چیتگر شمالی

1,300,000,000 تومان / متری 10 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر
1,300,000,000 تومان / متری 10 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر
3 هفته

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 2 3 6