: 218 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج آسمان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج ترنج منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر
160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر

رهن برج پاریز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج آسمان دریاچه چیتگر

اطرا ف دریاچه چیتگر

190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج احرار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره ویلا در چیتگر

شهرک گلستان غربی

60,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
60,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن کامل برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

80,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
80,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

اجاره برج رز منطقه 22

بلوار کوهک

50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر
50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر

رهن برج هواپیمایی کشوری منطقه 22

بلوار کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر
210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر
1 12 13 14 15
error: