: 93 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته

فروش مجتمع پارسیان در منطقه 22

شهرک گلستان

1,540,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,540,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,390,000,000 تومان / متری 12,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج همراه شهر در منطقه 22

مروارید شهر

1,944,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر
1,944,000,000 تومان / متری 12 میلیون
3 خواب 2 سرویس 162 متر

فروش واحد سند دار در چیتگر

چیتگر شمالی

1,300,000,000 تومان / متری 10 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر
1,300,000,000 تومان / متری 10 میلیون
3 خواب 2 سرویس 130 متر
4 هفته

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 ماه

فروش برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر
1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,323,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,323,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1 ماه

فروش برج ایزدیار فاز 3 در چیتگر

شهرک گلستان

3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
1 ماه

فروش واحد در بلوار کوهک منطقه 22

کوهک

1,714,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,714,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

3,925,000,000 تومان / متری 23.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
3,925,000,000 تومان / متری 23.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

شمال دریاچه چیتگر

1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
2 ماه
2 ماه

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

شهرک گلستان

3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر
3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر

فروش برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش ویلایی سنددار منطقه 22

کوهک

3,643,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 171 متر
3,643,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 171 متر
1 2 3 4 7