: 93 ملک برای فروش
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,850,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,850,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,119,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 93 متر
1,119,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 93 متر

فروش برج لاکچری در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,176,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 174 متر
4,176,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 174 متر

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,670,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,670,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری چیتگر

بلوار کوهک

1,587,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,587,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 127 متر
4 ماه

فروش برج مهرگان چیتگر

بلوار کوهک

2,000,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 130 متر
2,000,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 130 متر

فروش برج خیام منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,417,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,417,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر
2,240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,110,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر
2,110,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر

فروش برج پامچال چیتگر

شهرک چیتگر

1,131,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 78 متر
1,131,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 78 متر

فروش پنت هاوس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,875,000,000 تومان
4 خواب 3 سرویس 350 متر
7,875,000,000 تومان
4 خواب 3 سرویس 350 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج پزشکان میلاد چیتگر

شهرک شهید باقری

1,798,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,798,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش پنت هاوس در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

8,176,000,000 تومان
3 خواب 3 سرویس 292 متر
8,176,000,000 تومان
3 خواب 3 سرویس 292 متر

فروش آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

3,100,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 155 متر
3,100,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 155 متر

فروش برج پارلمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,620,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 131 متر
2,620,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 131 متر
1 3 4 5 6 7