پروژه تعاونی اخبار شبکه جام جم

نمای کلی

پروژه تعاونی اخبار شبکه جام جم

امتیاز پروژه مسکونی تعاونی اخبار شبکه جام جم منطقه 22 در شمال میدان ساحل و نزدیک دریاچه چیتگر در حال ساخت می‌باشد که شامل یک طبقه تجاری و مابقی طبقات مسکونی می باشد.

هر یک از اعضای پروژه مسکونی جام جم به جز یک واحد 120 متری حدود 2 متر مربع تجاری و 12 متر مسکونی مشاع نیز شامل میشوند.

برج های مسکونی اخبار شبکه جام جم بصورت مشارکتی با پیمانکار در حال احداث است و به علت نزدیک بودن به میدان ساحل و چشم انداز واحدهای ضلع جنوبی به دریاچه چیتگر دارای گنجایش بالایی برای سرمایه گذاری در منطقه 22 می باشد.

جزئیات