تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس

اجاره مجتمع باران چیتگر

شهرک گلستان غربی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3 خواب 2 سرویس
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3 خواب 2 سرویس

رهن برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر
210,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1 خواب 2 سرویس
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1 خواب 2 سرویس

اجاره ویلا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

130,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
130,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج برلیان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
100,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره واحد لوکس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
150,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن کامل برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر
100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر

اجاره برج مهرگان منطقه 22

کوهک

150,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
150,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

110,000,000 تومان / 1,600,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 80 متر
110,000,000 تومان / 1,600,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 80 متر
1 15 16 17 18 19 21