تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
150,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
1 سال
1 سال

اجاره واحد مسکونی شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

200,000,000 تومان / 800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر
200,000,000 تومان / 800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره واحد شخصی ساز شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج مروارید کوهک

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر

اجاره برج آسمان دریاچه خلیج فارس

اطراف دریاچه خلیج فارس

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج آسمان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
170,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج ترنج منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر
160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر

رهن برج پاریز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج آسمان دریاچه چیتگر

اطرا ف دریاچه چیتگر

190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج احرار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره ویلا در چیتگر

شهرک گلستان غربی

60,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
60,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن کامل برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 16 17 18 19