تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

80,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
80,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

اجاره برج رز منطقه 22

بلوار کوهک

50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر
50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر

رهن برج هواپیمایی کشوری منطقه 22

بلوار کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر
210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر

اجاره مجتمع باران منطقه 22

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج نگین گلستان منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 117 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 117 متر

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
100,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 7,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 180 متر
100,000,000 تومان / 7,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 180 متر

اجاره برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر

اجاره برج احرار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

80,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر
80,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر
1 17 18 19