تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج در چشمه غربی در منطقه22

شهرک چشمه

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 190 متر
350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 190 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر
140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر

رهن و اجاره برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 160 متر
460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 160 متر

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 91 متر
200,000,000.00 تومان / 4.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 91 متر

رهن برج مروارید بهارستان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر

اجاره برج اداری در منطقه 22

بلوار اردستانی

770,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 حمام 174 متر
770,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 حمام 174 متر

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر

رهن واجاره برج های شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر
470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر
35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر
12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر

رهن و اجاره برج آسمان درمنطقه22

اطراف دریاپه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر
200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 180 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 180 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر

رهن برج در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
1 2 3 4 26