تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

رهن برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 65 متر
200,000,000 تومان / 1,400,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 65 متر

رهن و اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
300,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
150,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 138 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 170 متر
200,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 170 متر

رهن برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن برج یاس در چیتگر

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج یاس در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن و اجاره برج مهستان در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن برج بیمه اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر

رهن برج نیلوفر در چیتگر

کوهک

430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
1 2 3 4 21