تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

کوهک

900,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 170 متر
900,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 170 متر

رهن برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر

رهن و اجاره برج برلیان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر
450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

کوهک

100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 156 متر
100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 156 متر

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر
200,000,000.00 تومان / 6.000.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر

رهن و اجاره برج پارسیا در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 128 متر
200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 128 متر

رهن و اجاره برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن کامل برج مدیا در منطقه22

بلوار کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر

اجاره برج تعزیرات در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / 1.500.000اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر
400,000,000.00 تومان / 1.500.000اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه22

کوهک

150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر
150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر
100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر

رهن برج همراه شهر در چیتگر

بلوار اردستانی

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 108 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 108 متر

رهن و اجاره واحد در منطقه 22

شمال همت

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر

رهن و اجاره برج دریاچه در منطقه 22

اطراف دریاچه چتگر

300,000,000.00 تومان / 3.000.000میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
300,000,000.00 تومان / 3.000.000میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 108 متر
200,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 108 متر
1 2 3 4 5 26