تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مدیران شهرداری در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج پاریز درچیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن برج ترنج در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 177 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 177 متر

رهن برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن و اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر
380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1 2 3 4 5 21