تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 سال
2 سال

رهن برج آسمان دریاچه چیتگر

اطرا ف دریاچه چیتگر

190,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 110 متر
190,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 110 متر
2 سال
2 سال

رهن برج احرار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 125 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 125 متر

اجاره ویلا در چیتگر

شهرک گلستان غربی

60,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 110 متر
60,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 110 متر

رهن کامل برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

330,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 118 متر
330,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 118 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 105 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 105 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

80,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 150 متر
80,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 150 متر
2 سال
2 سال

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 126 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 126 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج رز منطقه 22

بلوار کوهک

50,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 96 متر
50,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 96 متر

رهن برج هواپیمایی کشوری منطقه 22

بلوار کوهک

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 127 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 127 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 110 متر
150,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 110 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

210,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 126 متر
210,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 126 متر

اجاره مجتمع باران منطقه 22

شهرک گلستان غربی

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 118 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 118 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 110 متر
100,000,000.00 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 110 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج نگین گلستان منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 117 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 117 متر

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 85 متر
100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 85 متر
1 34 35 36 37