تلفن : 46024809 46024829 (021)
سال ساخت
متراژ
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 روز

فروش برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر
1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,323,000,000 تومان / متری 13.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,323,000,000 تومان / متری 13.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
5 روز

فروش برج ایزدیار فاز 3 در چیتگر

شهرک گلستان

3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
3,952,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
6 روز

فروش واحد در بلوار کوهک منطقه 22

کوهک

1,714,000,000 تومان / متری 13.500 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,714,000,000 تومان / متری 13.500 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

3,925,000,000 تومان / متری 23.500 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
3,925,000,000 تومان / متری 23.500 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

شمال دریاچه چیتگر

1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1,471,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

شهرک گلستان

3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر
3,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 148 متر

فروش برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,540,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش ویلایی سنددار منطقه 22

کوهک

3,643,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 171 متر
3,643,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 171 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج پارامیس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,048,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر
2,048,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر
4 هفته
4 هفته

فروش مجتمع زیتون منطقه 22

کوهک

1,488,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,488,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 92 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,479,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,479,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج پارامیس در منطقه 22

شهرک گلستان

2,108,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 136 متر
2,108,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 136 متر

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,250,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
2,250,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
1 2 3 5