تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 روز

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,710,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
4,710,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
2 روز

فروش برج آوا در منطقه 22

شمال همت

3,220,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
3,220,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
7 روز
7 روز

فروش برج آوا در چیتگر

شمال همت

3,220,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
3,220,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
7 روز
7 روز

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,074,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 106 متر
3,074,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 106 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج سامان در چیتگر

کوهک

3,273,000,000 تومان / متری 27,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر
3,273,000,000 تومان / متری 27,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شمال همت

1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر
1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر

فروش مجتمع سیمان تهران در چیتگر

شمال همت

2,904,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
2,904,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

3,960,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
3,960,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

5,945,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 205 متر
5,945,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 205 متر

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

دهکده المپیک

4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج آریا در چیتگر

زیبا دشت

2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج گلبانگ در چیتگر

دهکده المپیک

3,730,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
3,730,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر
7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر
1 2 3 22