تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 روز
7 روز

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته

فروش برج خاتم در چیتگر

دهکده المپیک

5,845,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
5,845,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
2 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

3,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
3,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

2,750,000,000 تومان / متری 23,5میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
2,750,000,000 تومان / متری 23,5میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

3,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
3,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,280,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 هفته

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,520,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
2,520,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,247,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 107 متر
2,247,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 107 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ایزدیار فاز 3 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,000,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
5,000,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
3 هفته

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
2,280,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
3 هفته

فروش برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

2,921,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,921,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,850,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,850,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1 2 3 19
error: