تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

950,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
1 خواب 2 سرویس 61 متر
950,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
1 خواب 2 سرویس 61 متر

فروش واحد در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج آریا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 90 متر
1,450,000,000 تومان / متری 15,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 90 متر

فروش برج رضوان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,214,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,214,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش برج پارلمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,840,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 160 متر
3,840,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 160 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,400,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,400,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

فروش واحد ویلایی دهکده المپیک

دهکده المپیک

2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

1,969,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,969,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج البرز در چیتگر

شمال همت

1,682,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
1,682,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,337,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,337,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,190,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 146 متر
2,190,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 146 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,037,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
2,037,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر

فروش برج رضوان در کوهک

کوهک

1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1 2 3 15
error: