تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 روز

فروش واحد 3 خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 141 متر
3 روز

فروش واحد دوخواب کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 124 متر
3 روز
3 روز

فروش واحد اداری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
140 متر

فروش واحد اداری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 150 متر

فروش واحد خوش پلن منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 135 متر

فروش واحد برج ارکیده منطقه 22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 96 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 96 متر

واحد2 خوابه برج های دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 92 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 92 متر
1 هفته

فروش واحد 2خواب دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 116 متر

فروش زمین500 متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
2 هفته

فروش برجهای لوکس دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 157 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 157 متر

فروش واحد شخصی ساز شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 150 متر
2 هفته

فروش برج 2 قلوی المپیک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 150 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج ارمغان چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 141 متر
2 هفته
2 هفته

فروش واحد74متری شهرک نمونه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 74 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 74 متر
1 2 3 38