تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 روز
2 روز

فروش واحد 109 متری برج آسمان چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر
5 روز
5 روز

فروش برج اسمان دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
3 هفته

فروش واحد 120 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر
3 هفته

فروش واحد61متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 61 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 61 متر
3 هفته

فروش واحد 135 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر

فروش آپارتمان 3 طبقه منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 300 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 300 متر

فروش واحد کلید نخورده کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر

فروش برج مهستان کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر

فروش پنت هاوس منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر

فروش واحد 3خواب دریاچه جیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 146 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 146 متر

فروش واحد 120 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 119 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 119 متر

فروش برج با ویو دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر

فروش واحد کلیدنخورده دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 132 متر
2 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
2 ماه

فروش برج پامچال منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
1 2 3 42