تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,630,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,630,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
4 روز

فروش برج ناجیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,640,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر
3,640,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

30,000,000,000 تومان / متری 57 میلیون
9 خواب 6 سرویس 175 متر
30,000,000,000 تومان / متری 57 میلیون
9 خواب 6 سرویس 175 متر

فروش واحد شخصی ساز در شهرک گلستان

شهرک گلستان

25,000,000,000 تومان / متری 46 میلیون
9 خواب 6 سرویس 180 متر
25,000,000,000 تومان / متری 46 میلیون
9 خواب 6 سرویس 180 متر

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر
2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1 هفته
1 هفته

فروش واحد شخصی ساز در دهکده المپیک

دهکده المپیک

1,650,000,000 تومان / متری 30 میلیون
1 خواب 2 سرویس 55 متر
1,650,000,000 تومان / متری 30 میلیون
1 خواب 2 سرویس 55 متر
2 هفته

فروش برج ارکیده در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

8,100,000,000 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 2 سرویس 195 متر
8,100,000,000 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 2 سرویس 195 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
5,800,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,158,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 126 متر
4,158,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 126 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج آرتمیس در چیتگر

کوهک

4,730,000,000 تومان / متری 43 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
4,730,000,000 تومان / متری 43 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج رضوان در منطقه 22

کوهک

3,870,000,000 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر
3,870,000,000 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر
1 2 3 26