تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج یاس چیتگر

کوهک

2,320,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر
2,320,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر

فروش برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر
1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر

فروش برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,650,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1,650,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,295,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
2,295,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش برج پاسارگاد دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,690,000,000 تومان
3 خواب 3 سرویس 163 متر
2,690,000,000 تومان
3 خواب 3 سرویس 163 متر

فروش برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,800,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر
1,800,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر

فروش پنت هاوس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

18,000,000,000 تومان
4 خواب 4 سرویس 540 متر
18,000,000,000 تومان
4 خواب 4 سرویس 540 متر

فروش برج عرفان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,190,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 146 متر
2,190,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 146 متر

فروش آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

1,500,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 112 متر
1,500,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 112 متر

فروش آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

1,890,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,890,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 105 متر

فروش برج مروارید منطقه 22

مروارید شهر

1,610,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
1,610,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر

فروش برج دندانپزشکان منطقه 22

بلوار کوهک

1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج یاس منطقه 22

بلوار کوهک

2,112,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
2,112,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج یاس منطقه 22

بلوار کوهک

1,914,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1,914,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,565,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
2,565,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 11 12 13 14
error: