تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

فروش برج مرواریدبقیه الله در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

4,560,000,000.00 تومان / متری 28.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
4,560,000,000.00 تومان / متری 28.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 160 متر
3 هفته
3 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه22

دهکده المپیک

1,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 67 متر
1,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 67 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه جیتگر

3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های ایزدیار در منطقه22

شهرک گلستان

453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر
453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر
3 هفته
3 هفته

فروش آپارتمان شحصی ساز درمنطقه22

شهرک گلستان

9,300,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
9,300,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 تخت 2 حمام 155 متر
3 هفته
3 هفته

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

8,700,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
8,700,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 تخت 2 حمام 500 متر
100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 تخت 2 حمام 500 متر
3 هفته
3 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

5,250,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
2 حمام 125 متر
5,250,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
2 حمام 125 متر
3 هفته
3 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

23,100,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
12 تخت 12 حمام 660 متر
23,100,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
12 تخت 12 حمام 660 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر
3 هفته

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر
3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج در منطقه 22

شهرک گلستان

4,092,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 124 متر
4,092,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 124 متر
1 2 3 4 34