تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 2 سرویس 273 متر
19,000,000,000 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 2 سرویس 273 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
5,800,000,000 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3 هفته

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج امام حسن در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,740,000,000 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
3,740,000,000 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,192,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
3,192,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
6,525,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
3 هفته

فروش برج پارسیا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,500,000,000 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
5,500,000,000 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
3 هفته

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,900,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
3,900,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

4,921,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 133 متر
4,921,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 133 متر

فروش برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,375,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر
3,375,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر

فروش برج رضوان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,150,000,000 تومان / متری 29,5 میلیون
1 خواب 2 سرویس 85 متر
3,150,000,000 تومان / متری 29,5 میلیون
1 خواب 2 سرویس 85 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج آناهیتا در منطقه 22

مرواریدشهر

3,768,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 157 متر
3,768,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 157 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

6,630,000,000 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
6,630,000,000 تومان / متری 39 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,805,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,805,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
1 2 3 4 25