تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج سما در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,870,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر
2,870,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 99 متر

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,250,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
4,250,000,000 تومان / متری 34 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,720,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,720,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

کوهک

3,400,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 136 متر
3,400,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 136 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج بیمه در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,900,000,000 تومان / متری 40 میلیون
4 خواب 2 سرویس 172 متر
6,900,000,000 تومان / متری 40 میلیون
4 خواب 2 سرویس 172 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,510,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
5,510,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

دهکده المپیک

4,400,000,000 تومان / متری 36 میلیون
3 خواب 2 سرویس 122 متر
4,400,000,000 تومان / متری 36 میلیون
3 خواب 2 سرویس 122 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج گلبانگ در چیتگر

زیبادشت

4,200,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 131 متر
4,200,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 131 متر
1 ماه

فروش برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

4,200,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
4,200,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر
2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر
1 ماه

فروش برج البرز در منطقه 22

شمال همت

4,400,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
4,400,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1 ماه

فروش برج سامان در منطقه 22

کوهک

3,550,000,000 تومان / متری 35,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
3,550,000,000 تومان / متری 35,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
1 ماه

فروش برج یاس در چیتگر

کوهک

8,500,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 247 متر
8,500,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 247 متر
1 ماه

فروش برج دوقلو هانا در چیتگر

شهرک گلستان

4,884,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
4,884,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1 ماه
1 ماه

فروش برج تعزیزات در چیتگر

شمال همت

2,457,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 91 متر
2,457,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 91 متر
1 2 3 4 5 25