تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 هفته
4 هفته

فروش زمین کلنگی

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج سامان در اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,700,000,000.00 تومان / متری37 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری37 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر

فروش برج آسمان در اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,729,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 6 حمام 113 متر
3,729,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 6 حمام 113 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج احرار در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,750,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر
3,750,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 96 متر
3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 96 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج ارکیده 11 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 140 متر
4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 140 متر

فروش برج آسمان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,616,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 113 متر
3,616,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 113 متر

فروش پنت هاوس لاکچری در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 تخت 4 حمام 1080 متر
1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 تخت 4 حمام 1080 متر

فروش پنت برج شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 تخت 2 حمام 540 متر
29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 تخت 2 حمام 540 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج تعزیرات در منطقه 22

شمال همت

3,000,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 91 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 91 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

4,300,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر
4,300,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر

فروش پنت هوس لاکچری در منطقه22

کوهک

11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر

فروش برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,672,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر
4,672,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر
1 ماه

فروش برج در آفتاب در منطقه 22

میدان المپیک

4,900,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر
4,900,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 140 متر
1 2 3 4 5 34