تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 سال
2 سال

فروش برج عرفان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,190,000,000.00 تومان
3 خواب 146 متر
2,190,000,000.00 تومان
3 خواب 146 متر

فروش آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

1,500,000,000.00 تومان
3 خواب 112 متر
1,500,000,000.00 تومان
3 خواب 112 متر
2 سال
2 سال

فروش آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

1,890,000,000.00 تومان
2 خواب 105 متر
1,890,000,000.00 تومان
2 خواب 105 متر

فروش برج مروارید منطقه 22

مروارید شهر

2,415,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 161 متر
2,415,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 161 متر
2 سال
2 سال

فروش برج دندانپزشکان منطقه 22

بلوار کوهک

1,326,000,000.00 تومان
2 خواب 102 متر
1,326,000,000.00 تومان
2 خواب 102 متر
2 سال
2 سال

فروش برج یاس منطقه 22

بلوار کوهک

2,112,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر
2,112,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر
2 سال
2 سال

فروش برج یاس منطقه 22

بلوار کوهک

1,914,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر
1,914,000,000.00 تومان
3 خواب 132 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,565,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
2,565,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
2 سال
2 سال

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,850,000,000.00 تومان
2 خواب 109 متر
1,850,000,000.00 تومان
2 خواب 109 متر

فروش برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,119,000,000.00 تومان
2 خواب 93 متر
1,119,000,000.00 تومان
2 خواب 93 متر
2 سال
2 سال

فروش برج لاکچری در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,176,000,000.00 تومان
3 خواب 174 متر
4,176,000,000.00 تومان
3 خواب 174 متر

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,670,000,000.00 تومان
2 خواب 108 متر
1,670,000,000.00 تومان
2 خواب 108 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری چیتگر

بلوار کوهک

1,587,000,000.00 تومان
3 خواب 127 متر
1,587,000,000.00 تومان
3 خواب 127 متر
2 سال
2 سال

فروش برج مهرگان چیتگر

بلوار کوهک

2,000,000,000.00 تومان
2 خواب 130 متر
2,000,000,000.00 تومان
2 خواب 130 متر
2 سال
2 سال

فروش برج خیام منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,417,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
1,417,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
1 39 40 41 42