تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش کلنگی۲۰۸متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
208 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
208 متر

فروش کلنگی300متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
300 متر

فروش زمین500 متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش زمین شهرک گلستان

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش زمین شهرک گلستان

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش زمین منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
7 ماه
7 ماه

فروش زمین کلنگی

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
7 ماه
7 ماه

فروش بنای کلنگی در مطقه 22

شهرک گلستان

17,000,000,000.00 تومان / متری 85 میلیون
200 متر
17,000,000,000.00 تومان / متری 85 میلیون
200 متر

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر

فروش زمین کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر
7 ماه
7 ماه

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

22,000,000,000.00 تومان / متری 74 میلیون
300 متر
22,000,000,000.00 تومان / متری 74 میلیون
300 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر
27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
300 متر
1 2