تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

اطزاف دریاچه چیتگر

8,700,000,000 تومان / متری60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
8,700,000,000 تومان / متری60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 6.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 140 متر
200,000,000 تومان / 6.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
140,000,000 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 هفته
2 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه22

دهکده المپیک

1,900,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 67 متر
1,900,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 67 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

800,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر
800,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر
2 هفته
2 هفته

فروش آپارتمان شحصی ساز درمنطقه22

شهرک گلستان

9,300,000,000 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
9,300,000,000 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
2 هفته
2 هفته

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

8,700,000,000 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
8,700,000,000 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

کوهک

900,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 170 متر
900,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 170 متر
2 هفته
2 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

5,250,000,000 تومان / متری 42 میلیون
2 سرویس 125 متر
5,250,000,000 تومان / متری 42 میلیون
2 سرویس 125 متر
2 هفته
2 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

23,100,000,000 تومان / متری 35 میلیون
12 خواب 12 سرویس 660 متر
23,100,000,000 تومان / متری 35 میلیون
12 خواب 12 سرویس 660 متر

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

کوهک

100,000,000 تومان / 1.500.000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 156 متر
100,000,000 تومان / 1.500.000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 156 متر
4 هفته
4 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

15,890,000,000 تومان / متری 35 میلیون
8 خواب 8 سرویس 115 متر
15,890,000,000 تومان / متری 35 میلیون
8 خواب 8 سرویس 115 متر
4 هفته
4 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه22

وردآورد

4,140,000,000 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
4,140,000,000 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
4 هفته
4 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

22,450,000,000 تومان / متری 33 میلیون
12 خواب 12 سرویس 680 متر
22,450,000,000 تومان / متری 33 میلیون
12 خواب 12 سرویس 680 متر
4 هفته
4 هفته

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

6,630,000,000 تومان / متری 51 میلیون
2 خواب 2 سرویس 130 متر
6,630,000,000 تومان / متری 51 میلیون
2 خواب 2 سرویس 130 متر
1 2 3 6