تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,400,000,000 تومان / متری27,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 158 متر
4,400,000,000 تومان / متری27,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 158 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر
1,848,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر

فروش واحد در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 3 سرویس 115 متر
2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 3 سرویس 115 متر

اجاره واحد در شهرک باقری

شهید باقری

160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر
160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر

فروش آپارتمان در چیتگر

شهرک گلستان

4,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 180 متر
4,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 180 متر

فروش آپارتمان شخصی در منطقه 22

شهرک گلستان

4,160,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
4,160,000,000 تومان / متری 26 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر

فروش مجتمع زیتون در منطقه 22

کوهک

1,300,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
1,300,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 178 متر
4,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 178 متر

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

950,000,000 تومان / متری 11 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
950,000,000 تومان / متری 11 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

اجاره آپارتمان در دهکده المپیک

دهکده المپیک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 125 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

1,150,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
1,150,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,000,000,000 تومان / متری 22,5 میلیون
3 خواب 3 سرویس 178 متر
4,000,000,000 تومان / متری 22,5 میلیون
3 خواب 3 سرویس 178 متر

فروش آپارتمان شخصی در منطقه 22

کوهک

1,400,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 80 متر
1,400,000,000 تومان / متری 17,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 80 متر

فروش مجتمع در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر

فروش مجتمع دنا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,100,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 1 سرویس 83 متر
1,100,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 1 سرویس 83 متر
1 2 3 4
error: