تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن مغازه شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر

رهن و اجاره مغازه منطقه22

هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
45 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
45 متر

اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
70 متر

رهن واجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر
700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر
35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر
12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر

مجتمع تجاری اداری فرانتیوم

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن و اجاره مغازه در منطقه22

کوهک

150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر
150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
40 متر
100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
40 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 60,000,000اجاره
280 متر
700,000,000.00 تومان / 60,000,000اجاره
280 متر

تهران مال

شهرک گلستان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره مغازه در شهرک گلستان

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 9,000,000 اجاره
100,000,000.00 تومان / 9,000,000 اجاره

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

80,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر
80,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر