تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر
700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر
35,000,000.00 تومان / رهن کامل
150 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر
12,000,000,000.00 تومان / رهن کامل
280 متر

مجتمع تجاری اداری فرانتیوم

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن و اجاره مغازه در منطقه22

کوهک

150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر
150,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
500 متر

رهن و اجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر
100,000,000.00 تومان / 10,000,000 اجاره
1 حمام 40 متر

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 60,000,000اجاره
2 حمام 280 متر
700,000,000.00 تومان / 60,000,000اجاره
2 حمام 280 متر

تهران مال

شهرک گلستان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره مغازه در شهرک گلستان

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 9,000,000 اجاره
100,000,000.00 تومان / 9,000,000 اجاره

رهن و اجاره مغازه در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

80,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر
80,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
20 متر