تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر
18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر
27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر
3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

فروش واحد در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش واحد ویلایی دهکده المپیک

دهکده المپیک

2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

2,645,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
2,645,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر

اجاره واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر
480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان غربی

2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

4,131,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
4,131,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر

فروش شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

6,670,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 290 متر
6,670,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 290 متر

فروش مجتمع شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,575,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 183 متر
4,575,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 183 متر

فروش واحد شخصی در منطقه 22

شهرک گلستان

7,500,000,000 تومان / متری 21,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 355 متر
7,500,000,000 تومان / متری 21,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 355 متر
1 2 3 4
error: