تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

12,300,000,000 تومان / متری 41 میلیون
3 خواب 2 سرویس 300 متر
12,300,000,000 تومان / متری 41 میلیون
3 خواب 2 سرویس 300 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,402,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
3,402,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر
650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,205,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
4,205,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

150,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 158 متر
150,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 158 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر
18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر
27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر
3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

فروش واحد در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
1 2 3 4