تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

60,000,000,000 تومان / متری 90 میلیون
9 خواب 2 سرویس 190 متر
60,000,000,000 تومان / متری 90 میلیون
9 خواب 2 سرویس 190 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000,000 تومان / متری 200 میلیون
9 خواب 2 سرویس 500 متر
100,000,000,000 تومان / متری 200 میلیون
9 خواب 2 سرویس 500 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

4,300,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر
4,300,000,000 تومان / متری 35 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

5,400,000,000 تومان / متری 42 میلیون
2 خواب 2 سرویس 208 متر
5,400,000,000 تومان / متری 42 میلیون
2 خواب 2 سرویس 208 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

700,000,000 تومان / 10,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 276 متر
700,000,000 تومان / 10,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 276 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

28,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
9 خواب 2 سرویس 185 متر
28,000,000,000 تومان / متری 30 میلیون
9 خواب 2 سرویس 185 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

55,000,000,000 تومان / متری 66 میلیون
9 خواب 6 سرویس 280 متر
55,000,000,000 تومان / متری 66 میلیون
9 خواب 6 سرویس 280 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

1,500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 190 متر
1,500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 190 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شمال همت

1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر
1,600,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 68 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

دهکده المپیک

4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شمال همت

2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
1 2 3 5