تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر
480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان غربی

2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

4,131,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
4,131,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر

فروش شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

6,670,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 290 متر
6,670,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 290 متر

فروش مجتمع شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,575,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 183 متر
4,575,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 183 متر

فروش واحد شخصی در منطقه 22

شهرک گلستان

7,500,000,000 تومان / متری 21,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 355 متر
7,500,000,000 تومان / متری 21,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 355 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

2,772,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
2,772,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

کوهک

4,410,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر
4,410,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 210 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

9,000,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 375 متر
9,000,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 375 متر

فروش ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

4,425,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 177 متر
4,425,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 177 متر

فروش واحد شخصی ساز در شهرک گلستان

شهرک گلستان

4,930,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر
4,930,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 170 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
100,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

رهن کامل در شهرک گلستان

شهرک گلستان

50,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 135 متر
50,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2 3 4