تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش پنت هاوس منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 204 متر

پنت هاوس برج نارنج

ورداورد

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 270 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 270 متر

فروش پنت هاوس منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 خواب 275 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 خواب 275 متر
7 ماه
7 ماه

فروش پنت هاوس لاکچری در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 خواب 1080 متر
1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 خواب 1080 متر

فروش پنت برج شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 خواب 540 متر
29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 خواب 540 متر

فروش پنت هوس لاکچری در منطقه22

کوهک

11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 225 متر
11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 225 متر
7 ماه
7 ماه

فروش واحد پنت هاوس سوپر لاکچری در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 69 میلیون
3 خواب 275 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 69 میلیون
3 خواب 275 متر
8 ماه
8 ماه

فروش پنت هاوس برج پارلمان

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش پنت برج کوهک در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 240 متر
11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 خواب 240 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج تریتیوم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 خواب 300 متر
19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 خواب 300 متر

فروش پنت برج تریتیوم در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 خواب 300 متر

فروش برج روژان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

10,695,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
4 خواب 345 متر
10,695,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
4 خواب 345 متر
9 ماه
9 ماه

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 273 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 273 متر
2 سال
2 سال

فروش پنت هاوس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

8,750,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
4 خواب 350 متر
8,750,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
4 خواب 350 متر

فروش پنت هاوس در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 292 متر
10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 292 متر
1 2