تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش پنت هاوس لاکچری در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 تخت 4 حمام 1080 متر
1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 تخت 4 حمام 1080 متر

فروش پنت برج شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 تخت 2 حمام 540 متر
29,700,000,000.00 تومان / متری 55 میلیون
3 تخت 2 حمام 540 متر

فروش پنت هوس لاکچری در منطقه22

کوهک

11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
11,025,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر

فروش واحد پنت هاوس سوپر لاکچری در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 69 میلیون
3 تخت 5 حمام 275 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 69 میلیون
3 تخت 5 حمام 275 متر

فروش پنت هاوس برج پارلمان

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش پنت برج کوهک در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر
11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر

فروش برج تریتیوم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر
19,500,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر

فروش پنت برج تریتیوم در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
4 تخت 4 حمام 300 متر

فروش برج روژان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

10,695,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
4 تخت 2 حمام 345 متر
10,695,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
4 تخت 2 حمام 345 متر

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 تخت 2 حمام 273 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 تخت 2 حمام 273 متر

فروش پنت هاوس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

8,750,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
4 تخت 3 حمام 350 متر
8,750,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
4 تخت 3 حمام 350 متر

فروش پنت هاوس در منطقه 22

شهرک گلستان غربی

10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 3 حمام 292 متر
10,220,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 3 حمام 292 متر

فروش پنت هاوس لاکچری چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1080 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1080 متر

فروش پنت هاوس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

18,000,000,000.00 تومان
4 تخت 4 حمام 540 متر
18,000,000,000.00 تومان
4 تخت 4 حمام 540 متر