تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج غرب دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 4.500.000اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر
300,000,000 تومان / 4.500.000اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر

رهن و اجاره برج در چشمه غربی در منطقه22

شهرک چشمه

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر

فروش برج مهتاب در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,696,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
3,696,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر

فروش برج مرواریدبقیه الله در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

4,560,000,000 تومان / متری 28.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
4,560,000,000 تومان / متری 28.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 190 متر
350,000,000 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 190 متر

برج تعزیرات

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن و اجاره برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر
460,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر

رهن و اجاره برج تعزیرات در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 91 متر
200,000,000 تومان / 4.000.000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 91 متر

رهن برج مروارید بهارستان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 107 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 107 متر

رهن و اجاره برج های چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر
350,000,000 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 138 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن واجاره برج های شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

470,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 1 سرویس 130 متر
470,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 1 سرویس 130 متر
1 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,795,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر
4,795,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 137 متر

رهن و اجاره برج آسمان درمنطقه22

اطراف دریاپه چیتگر

200,000,000 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر
200,000,000 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه جیتگر

3,993,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
3,993,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1 2 3 52