تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
2,300,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

رهن برج بیمه اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
4 روز
4 روز

فروش برج آریا در چیتگر

زیبا دشت

2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,300,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
4 روز

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
6,776,000,000 تومان / متری 44 میلیون
3 خواب 2 سرویس 154 متر
5 روز
5 روز

فروش برج گلبانگ در چیتگر

دهکده المپیک

3,730,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
3,730,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن برج نیلوفر در چیتگر

کوهک

430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر
7,140,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 3 سرویس 204 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

3,365,500,000 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
3,365,500,000 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,550,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,024,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
5,024,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
1 هفته
1 هفته

رهن برج مدیران شهرداری در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج راهور در چیتگر

کوهک

3,213,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر
3,213,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر
1 هفته
1 هفته

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

4,002,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
4,002,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن و اجاره برج پاریز درچیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2 3 39