تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

160متر 3 خواب کلید نخورده دریاچه چیتگر

شهرک گلستان املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام

رهن برج لوکس ساحل منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 95 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 95 متر

رهن واحد کلید نخورده برج آترا منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 97 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 97 متر

فروش برج شخصی ساز آترا کوهک

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 145 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 145 متر

فروش برج لوکس ساحل منطقه22

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر

رهن و اجاره برج آسمان منطقه 22

بلوار هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 110 متر

فروش برج شخصی ساز آترا کوهک

هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 87 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 87 متر

آپـارتـمان ۱۰۰ مـتـر ۲ خـواب کلـید نـخـورده منطقه22

هاشم زاده جنوبی دپارتمان ۴۰۳۰

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر

فروش برج لوکس شهرک چیتگر

چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 203 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 203 متر

فروش برج پامچال در دریاچه چیتگر

غرب دریاچه

27.00 تومان
2 تخت 1 حمام 88 متر
2 تخت 1 حمام 88 متر
1 ماه

107 متر فول امکانات ویو بدون مشرف منطقه22

بلوارامیرکبیر هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 ماه

125 متر فول امکانات کلید نخورده منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام

۱۲۵متر ۲خواب در برج نوساز اسپاد کوهک

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر

برج لوکس پاریز منطقه22

املاک چلسی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام 360 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 تخت 3 حمام 360 متر

۹۱ مـتـر ۲ خـواب کـلـیـد نـخـورده منطقه22

بلوارامیرکبیر بلوارهاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 91 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت 2 حمام 91 متر
1 2 3 58