تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,630,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,630,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 350.000,000 رهن
2 خواب 2 سرویس 108 متر
350,000,000 تومان / 350.000,000 رهن
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر
2,756,000,000 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 104 متر

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
300,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

برج البرز

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج سفید اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج قائم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
2 هفته

فروش برج ارکیده در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر
4,170,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 139 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

8,100,000,000 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 2 سرویس 195 متر
8,100,000,000 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 2 سرویس 195 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
5,800,000,000 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 2 سرویس 152 متر
2 هفته
2 هفته

اجاره برج ساحل در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2 3 44