تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

فروش برج برلیان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,158,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 126 متر
4,158,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 126 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
2,700,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج آرتمیس در چیتگر

کوهک

4,730,000,000 تومان / متری 43 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
4,730,000,000 تومان / متری 43 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج رضوان در منطقه 22

کوهک

3,870,000,000 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر
3,870,000,000 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

3,953,000,000 تومان / متری 33,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر
3,953,000,000 تومان / متری 33,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 118 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج ایزدیار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر
7,750,000,000 تومان / متری 50 میلیون
3 خواب 2 سرویس 155 متر

رهن برج زیتون در منطقه 22

کوهک

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
3 هفته
3 هفته

رهن برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
5,800,000,000 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3 هفته

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج امام حسن در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,740,000,000 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
3,740,000,000 تومان / متری 44 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

برج آناهیتا

مرواریدشهر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3 هفته
3 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,192,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
3,192,000,000 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
6,525,000,000 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
1 2 3 4 44