تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد127 متری چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 127 متر
1 ماه
1 ماه

فروش واحد 124متری برج اسپاد

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 124 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 124 متر
1 ماه
1 ماه

فروش واحد 110 متری برج آسمان

4039

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

فروش واحد 71متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 71 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 71 متر

اجاره واحد 110متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

فروش واحد140 متری برج آفتاب22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 140 متر

اجاره واحد108 متری با دید دریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 108 متر

فروش واحد 193متری برج کادوس

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش واحدکلیدنخورده با دیددریاچه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 120 متر

فروش واحد65متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر

فروش واحد105 متری چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 105 متر

رهن واحد 77متری شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 77 متر

فروش واحد 65 متری برج ارکیده

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 65 متر

فروش واحد63 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 63 متر

فروش واحد93 متری برج پامچال

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر
1 2 3 4 76