تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مروارید بهارستان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 107 متر
2 هفته

رهن و اجاره برج های چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
350,000,000.00 تومان / 3.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر

رهن واجاره برج های شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر
470,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 1 حمام 130 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

رهن و اجاره برج آسمان درمنطقه22

اطراف دریاپه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر
200,000,000.00 تومان / 5.000.000 میلیون اجاره
2 تخت 2 حمام 109 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه جیتگر

3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های ایزدیار در منطقه22

شهرک گلستان

453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر
453,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 151 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر

رهن برج در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر
3 هفته

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر
3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر

رهن برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 113 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج های ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر

رهن و اجاره برج برلیان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر
450,000,000.00 تومان / 1.000.000 اجاره
3 تخت 140 متر
1 2 3 4 5 54