تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج ترنج منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر
160,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 124 متر

برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن برج پاریز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج آسمان دریاچه چیتگر

اطرا ف دریاچه چیتگر

190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
190,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن برج احرار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن کامل برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

برج های هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

برج حکیم نظامی در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج رز منطقه 22

بلوار کوهک

50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر
50,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 96 متر

رهن برج هواپیمایی کشوری منطقه 22

بلوار کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج مروارید منطقه 22

مروارید شهر

2,415,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 161 متر
2,415,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 161 متر
1 سال

فروش برج دندانپزشکان منطقه 22

بلوار کوهک

1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1 35 36 37 38 39