تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج های آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج لاکچری در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,176,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 174 متر
4,176,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 174 متر
2 سال
2 سال

پروژه در حال ساخت زیتون کوهک

بلوار کوهک

2,137,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 167 متر
2,137,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 167 متر

فروش برج آرتمیس منطقه 22

بلوار کوهک

1,670,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 108 متر
1,670,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 108 متر

اجاره برج نگین گلستان منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 117 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 117 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری چیتگر

بلوار کوهک

1,587,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 127 متر
1,587,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 127 متر
2 سال

فروش برج مهرگان چیتگر

بلوار کوهک

2,000,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
2,000,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

فروش برج خیام منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,417,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
1,417,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

برج کادوس در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 7,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 180 متر
100,000,000.00 تومان / 7,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 180 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,240,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 128 متر
2,240,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 128 متر

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,110,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر
2,110,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پامچال چیتگر

شهرک چیتگر

1,131,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 78 متر
1,131,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 78 متر

اجاره برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

130,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 115 متر
130,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 115 متر
1 58 59 60 61