پیشرفت تصویری نارنجستان 2

18 شهریور 1399
0 دیدگاه

گزارش تصویری پیشرفت پروژه نارنجستان 2

پیشرفت تصویری نارنجستان 2: پروژه نارنجستان 2 روند پیشرفت خود را همانند گذشته طی میکند و در حال حاضر درمرحله اجرای سقف طبقه 9 مسکونی می‌باشد همچنین اجرای تیغه چینی تا طبقه 4 به پایان رسیده است.

تعاونی نوین ساز ابنیه آکام توانسته پروژه نارنجستان 2 را طبق جدول زمانبندی ساخت خود را پیش ببرد.

پیشرفت تصویری پروژه نارنجستان 2پروژه نارنجستان 2پروژه نارنجستانپروژه نارنجستان 2پیشرفت پروژه نارنجستان 2پیشرفت نارنجستان

کارشناس فروش خانم شفیعی

09125096022

ارسال دیدگاه