تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات

معرفی برج های منطقه 22

برج های صیاد 2

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مجتمع ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج ترنج در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مجتمع زیتون در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج مدیران شهرداری 1 در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج‌ سفید آبشار در منطقه 22

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

فاز 3 برج ایزدیار چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مجتمع پارامیس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج ترنج در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.