تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات

معرفی برج های منطقه 22

برج مروارید

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج صدا و سیما مهستان

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج صبا

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج همت یاس

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج قائم

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج های برلیان

میدان ساحل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج های پارسیا

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج مروارید دندانپزشکان

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج نسترن

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج بیمه

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج های صیاد 2

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مجتمع ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
error: