تلفن : 46024809 46024829 (021)
سال ساخت
متراژ
امکانات

معرفی برج های منطقه 22

برج های همراه اول در منطقه 22

مروارید شهر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج مهرگان در منطقه 22

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

پروژه زیتون کاکاوند منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مجتمع باران در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج آوا در منطقه 22

دهکده المپیک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج پارلمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج تریتیوم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج لبخند دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
5/5 (1 Review)