پیشرفت پروژه نیروی زمینی ارتش

17 آبان 1399
0 دیدگاه

گزارش پیشرفت پروژه برج های 4 گانه نیروی زمینی ارتش

وضعیت پیشرفت پروژه تعاونی مسکن نیروی زمینی ارتش که با لوکیشن فوق العاده در بلوار پژوهش غرب دریاچه واقع شده به این صورت است: برج‌های اول و دوم در حال ادامه اجرای سفت کاری میباشند و برج سوم در حال اجرای اسکلت میباشد

روند پیشرفت برج های نیروی زمینی

ساخت انباری ها در طبقات منفی 2 و 3 و نصب درب آنها

اتمام بتن ریزی ورودی و خروجی های پارکینگ ها

فعالیت در ۲ سقف آخر  و دیوارچینی طبقه 28 تا 32 و پاشش مواد مقاوم در برابر حریق

اجرای آخرین سقف عرشه فولادی و همچنین دیوارچینی پیرامونی طبقات پایانی

نصب ستون‌های جدید و تیر ریزی اسکلت برج سوم

ارسال دیدگاه