فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 روز
7 روز

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر
650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
2 هفته

فروش برج خاتم در چیتگر

دهکده المپیک

5,845,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
5,845,000,000 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 2 سرویس 167 متر
2 هفته

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
2 هفته
2 هفته

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

3,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
3,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 138 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

2,750,000,000 تومان / متری 23,5میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
2,750,000,000 تومان / متری 23,5میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
1 2 3 43