فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد در شهاب شهر

شهرک گلستان

1,100,000,000 تومان / متری 12,7 میلیون
2 خواب 1 سرویس 87 متر
1,100,000,000 تومان / متری 12,7 میلیون
2 خواب 1 سرویس 87 متر

فروش واحد در شهرک امید دژبان

شهرک گلستان

950,000,000 تومان / متری 11,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
950,000,000 تومان / متری 11,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری چیتگر

کوهک

170,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
170,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,350,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر
1,350,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر

برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

برج‌ سفید آبشار در منطقه 22

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر

فاز 3 برج ایزدیار چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره برج صدا و سیما در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر
50,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر

فروش برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,323,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,323,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

فروش برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,310,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,310,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

اجاره برج امام حسن دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

185,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
185,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
1 2 3 25