تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن واجاره مغازه در چیتگر

شهرک گلستان

700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر
700,000,000.00 تومان / 120,000,000 اجاره
225 متر

رهن برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 116 متر
420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 116 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن برج G1در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

رهن برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر
200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر

رهن برج G1 در منطقه 22

بلوار اردستانی

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 200 متر

رهن و اجاره برج آفتاب در منطقه 22

شهرک چشمه

150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر
150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 116 متر

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر

اجاره برج آسمان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.000.000اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
200,000,000.00 تومان / 5.000.000اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 140 متر
750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 140 متر

رهن و اجاره آپارتمان در منطقه22

شهرک گلستان

200,000,000.00 تومان / 6.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 140 متر
200,000,000.00 تومان / 6.000.000اجاره
3 تخت 2 حمام 140 متر

اجاره برج غرب دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 4.500.000اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
300,000,000.00 تومان / 4.500.000اجاره
2 تخت 2 حمام 123 متر
1 2 3 26