تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

رهن و اجاره برج های آتی شهر در منطقه 22

وردآورد

130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج حکیم نظامی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج صداوسیما در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر
80,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن و اجاره برج اسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر
300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج البرز در منطقه 22

شمال همت

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 116 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 116 متر
4 هفته
4 هفته

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
200,000,000 تومان / 2,700,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
1 2 3 18