تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد 105 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
2 روز
2 روز

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر

اجاره واحد 90 متری چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر

اجاره واحد 75متری منطقه 22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 75 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 75 متر

اجاره برج پامچال منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر

رهن واحد شخصی ساز منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر

اجاره واحد110 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

اجاره واحد67متری شهرک نمونه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 67 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 67 متر

اجاره واحد 125 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

اجاره واحد دوخوابه برج عرفان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر

اجاره واحد 130 متری برج نسیم چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 130 متر

اجاره واحد شخصی ساز منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 180 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 180 متر

اجاره واحد 190 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر

اجاره واحد کلیدنخورده منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 115 متر

اجاره 116 متری دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 116 متر
1 2 3 37