تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

اجاره واحد در شهرک امید دژبان

شمال همت

80,000,000 تومان / 1,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر
80,000,000 تومان / 1,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 100 متر

رهن برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر
245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر

رهن کامل در برج های عرفان

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن برج مهرگان در چیتگر

کوهک

220,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 128 متر
220,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره واحد برج نگین منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
200,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

اجاره واحد در برج آسمان

اطراف دریاچه چیتگر

140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره در برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر
80 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر

رهن کامل در برج آسمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن کامل در برج عرفان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن کامل در شهرک گلستان

شهرک گلستان

50,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 135 متر
50,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره در برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر

اجاره برج همت یاس چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن برج سفید در منطقه 22

شمال همت

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1 2 3 12