تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر
650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
210,000,000 تومان / 2,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته
2 هفته

رهن و اجاره برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره برج مهستان در منطقه 22

کوهک

550,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
550,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

260,000,000 تومان / 1,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 108 متر
260,000,000 تومان / 1,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 108 متر
4 هفته
4 هفته

رهن و اجاره برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر
200,000,000 تومان / 15,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 155 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

150,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 158 متر
150,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 158 متر

رهن و اجاره برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 98 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1 2 3 17
error: