تلفن : 02148425 📞
سال ساخت
متراژ
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج پاریز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر

اجاره برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر

اجاره برج های عرفان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج امین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر

اجاره برج یاس در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر

اجاره برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر
30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره واحد در شهرک باقری

شهید باقری

160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر
160,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 86 متر

اجاره واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر
480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1 2 3 15
error: