پیشرفت پروژه ترنج دژبان ارتش

28 آبان 1399
0 دیدگاه

پیشرفت پروژه ترنج دژبان ارتش

گزارش تصویری از ادامه روند پیشرفت فیزیکی پروژه نزدیک ترنج دژبان

با همت و تلاش مدیران،مهندسین و کارگران شرکت تعاونی اسکان گستر امید روند ساخت پروژه ترنج،در بلوک اول طبق برنامه در حال انجام است.

در حال حاضر نصب اسکلت طبقه هفتم رو به اتمام میباشد.

ارسال دیدگاه